Czy ciepły montaż okien się opłaca?

Technologia znana od lat i z powodzeniem stosowana na rynku niemieckim powoli zaczyna zdobywać rynek w naszym kraju. Ciepły montaż okien, zwany inaczej montażem warstwowym, charakteryzuje się udoskonalonymi parametrami izolacyjnymi miejsc styku samego okna z murem budynku, a to dzięki dodatkowej warstwie termoizolacyjnej. Warto pamiętać, że nie wystarczy starannie przemyśleć wyboru okien, ale równie istotny jest sposób montażu. Chodzi o to, aby nie zniweczyć walorów okien energooszczędnych błędami montażowymi.

Czy standardowy montaż okien nie wystarczy?

Miejsce styku okna z zewnętrzną ścianą jest najbardziej newralgicznym punktem, ze względu na możliwe utraty ciepła oraz osadzanie się wilgoci. To właśnie dlatego trzeba zwrócić szczególną uwagę na właściwe uszczelnienie oraz usytuowanie połączeń ramy ościeżnicy okna ze ścianą. Wszelkie błędy powstałe na etapie montażu skutkują osłabieniem struktury warstwy izolacyjnej, co wprost prowadzi do powstania mostków termicznych, którymi ciepło ucieka z pomieszczeń wewnętrznych na zewnątrz budynku.

W przypadku standardowego montażu uszczelnienie ogranicza się do wypełnienia szczelin dylatacyjnych pianką PUR. Okazuje się, że to jednak nie stanowi wystarczającej warstwy termoizolacyjnej. Trudno się więc dziwić rosnącej popularności nowoczesnej metody, jaką jest ciepły montaż okien, w której dodaje się dwie dodatkowe warstwy izolacyjne. Zewnętrznie zawsze musi być zastosowana folia paroprzepuszczalna i jednocześnie całkowicie zabezpieczająca przed przenikaniem wilgoci i wody, nawet w czasie niezwykle obfitych opadów. Natomiast warstwę wewnętrzną stanowi folia paroszczelna. Niekiedy folie bywają też zastępowane przez taśmy rozprężne o odpowiedniej charakterystyce albo stosuje się jednocześnie piankę, folie i taśmy rozprężne.

Zalety ciepłego montażu okien

Trójwarstwowe uszczelnienie zapewnia optymalne parametry termoizolacyjne. Uszczelnienie wewnętrzne uniemożliwia przenikanie do warstwy izolacji termicznej zarówno pary wodnej, jak i całej wilgoci z wnętrza pomieszczenia. Warstwa środkowa zapewnia dobrą izolację termiczną oraz akustyczną. Natomiast uszczelnienie zewnętrzne jednocześnie zabezpiecza przed wniknięciem wilgoci do wnętrza oraz umożliwia wyprowadzenie jej z pomieszczenia na zewnątrz budynku.

ciepły montaż okna - folia paroprzeuszczalna
ciepły montaż okna - folia paroprzeuszczalnaCiepły montaż okien daje aż siedemdziesięcioprocentowe zwiększenie szczelności połączenia miedzy stolarką okienną a murem zewnętrznym, co ma proste przełożenie na duże spadki utraty ciepła, a tym samym oszczędności na ogrzewaniu. Dodatkowa warstwa izolacyjna wyraźnie zmniejsza też poziom hałasu. Oprócz komfortu cieplnego i akustycznego, ciepły montaż okien pozwala także na zapobieganie zawilgoceniu materiałów konstrukcyjnych oraz izolacyjnych. To niezwykle ważne, ponieważ konsekwencją zawilgocenia bywa przemarzanie ścian w czasie mrozów, a także pojawienie się pleśni na styku okna i ściany zewnętrznej.

O czym trzeba pamiętać przy ciepłym montażu okien?

Prace przy tego typu montażu wymagają niezwykłej precyzji i doświadczenia. Dlatego też kluczowy jest wybór odpowiedniej, dobrze wykwalifikowanej ekipy. Wszelkie pomyłki przy montażu mogą skutkować odwróceniem procesu dyfuzji pary wodnej, a więc w konsekwencji zagrzybieniem i pleśnią. Równie istotne jest przygotowanie powierzchni, ponieważ zarówno folie przylepne, jak i taśmy rozprężne wymagają równego oraz trwałego podłoża, aby je można było zamontować. Trzecia kwestia dotyczy wyboru materiałów i w tym przypadku zaleca się pełny system zawierający wszelkie niezbędne komponenty.

Standardowy montaż okien jest nadal najczęściej stosowany w naszym kraju, ponieważ to rozwiązanie zarówno najszybsze, jak i najtańsze. Jednak warto pamiętać o tym, że jedynie ciepły montaż okien zagwarantuje optymalne warunki termoizolacyjne, a także akustyczne w naszych domach. Poza tym, jego wielkim walorem jest energooszczędność.