Klasyfikacja wodoszczelności okien

Dobierając okna do mieszkania, warto sprawdzić wszystkie ich parametry. Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją okien wiedzą, że aby ich wyrób dobrze się sprzedawał, musi spełniać określone wymagania. Jednym z najważniejszych parametrów jest ich odporność na zróżnicowane warunki atmosferyczne.

Szczególnie ważna jest wodoszczelność okna, gdy będą one instalowane w miejscu nieosłoniętym. Silne podmuchy wiatru i ulewny deszcz mogą bardzo niekorzystnie wpłynąć na źle dobrane okno.

Polskie normy jasno określają jakie powinny spełniać warunki wodoszczelne okna. Firmy zobowiązane są do przeprowadzania w tym zakresie odpowiednich badań, aby mogły je odpowiednio zaklasyfikować. Wodoszczelność okien określa się na podstawie badań, polegających na umieszczeniu ich w specjalnych zamkniętych komorach, gdzie wytwarzane jest ciśnienie, a następnie okna te polewane są wodą, przez określoną ilość czasu.

Kiedy badania przebiegają w zerowym ciśnieniu, a okna polewane są wodą przez piętnaście minut i nie dochodzi do przecieków, takie okno otrzymuje klasyfikację 1A. Klasyfikacja 2A świadczy o teście w komorze, gdzie ciśnienie wynosi 50 Pa, a okno polewane jest woda przez dwadzieścia minut. Testy takie polegają na zwiększaniu ciśnienia o pięćdziesiąt Paskali i wydłużaniu czasu polewania co pięć minut. Wodoszczelność klasy 3A otrzymują okna, które przy ciśnieniu 100 Pa i polewaniu ich przez dwadzieścia pięć minut wodą, nie przeciekają. 4A to okna wytrzymujące trzydziestominutowe polewanie wodą w ciśnieniu 150 Pa. Okno, które nie przecieka w ciśnieniu 200 Pa i polewaniu przez trzydzieści pięć minut wodą otrzymuje klasę 5A. Kolejna klasyfikacja to 6A ciśnienie w komorze badań wynosi 250 Pa a polewanie trwa czterdzieści minut. 7A - okna posiadające tą klasyfikację polewane są woda przez czterdzieści pięć minut w ciśnieniu 300 Pa. Klasyfikacje 8A przyznaje się oknom, które w ciśnieniu 450 Pa poddawane są strumieniowi wody przez pięćdziesiąt minut. Ciśnienie 600 Pa i polewanie woda przez sześćdziesiąt minut pozwala zakwalifikować okna do grupy 9A. Ostatnią klasyfikacją są okna posiadające symbol Exxx, wytrzymują one ciśnienie większe niż 600 Pa, a czas trwania badania został wydłużony o kolejne pięć minut, czyli trwa sześćdziesiąt minut.

woda
woda

Niebagatelne znaczenie w czasie przeprowadzania testów klasyfikacyjnych ma także siła wiatru, jaka działa na okna. Poddając je badaniom, poprzez zwiększanie jego prędkości. I tak okna klasy 1A mają zerową prędkość, 33 km/h wytrzymują okna klasy 2A. 3A to klasa okien wytrzymujących wiatr o sile 47 km/h. 4A – 60 km/h, 5A – 65km/h,6A – 72km/h,7A – 80 km/h, 8A – 90 km/h, 9A- 115 km/h. Jeśli okno wytrzymuje prędkość wiatru powyżej 115 km/h oznaczone zostaje symbolem Exxx.