Okna - odporność na włamanie

Odporność okna na włamania to informacja, na ile okno wytrzyma próby nieuprawnionego otwarcia go od zewnątrz przy użyciu różnorodnych narzędzi, przy użyciu siły i innych sposobów, które nie wynikają z woli właściciela i co ważne, a zostało wspomniane, jest to działanie od strony zewnętrznej okna.

Odporność okna wynika zasadniczo z jego dwóch elementów. Pierwsze, jest to sposób wykonania odpowiedniej konstrukcji. Zastosowane metody i sposoby budowania, konstruowania okna, powodują, że jest ono trudne do otwarcia od strony zewnętrznej. Drugi element, to rodzaj wybranych do wykonania konstrukcji materiałów. Odpowiednie materiały są bardziej odporne na włamania, są bardziej wytrzymałe i nie poddają się działaniu siły zewnętrznej.

Warto jednak wiedzieć, że nawet dobranie najlepszych materiałów, w połączeniu z doskonałą konstrukcją nie da całkowitej odporności. Nie istnieją bowiem okna antywłamaniowe, które całkowicie powstrzymają przed wtargnięciem. Każde okno ma jakiś słaby punkt. Nie wynika to z niedbałości producentów, ale z ograniczeń wynikających z materiałów i wykorzystanej technologii.

W ramach precyzyjnego określania stopnia odporności na włamania określone zostały klasy odporności okna. Bada się je w czasie testów laboratoryjnych. Nadanie oknu określonej klasy pozwala na precyzyjne informowanie klienta o stopniu odporności na włamanie.

szyba zespolona P2A - odporność na włamanie
szyba zespolona P2A - odporność na włamanie

Okna klasy pierwszej (1 WK) to okna całkowicie nie odporne. Nie powstrzymają one próby wybicia szyby czy otwarcia kopnięciem. To okna generalnie najsłabsze.

Okna klasy 2 (2 WK) przez pewien czas są w stanie powstrzymać próby włamania. Czas ten wynosi trzy minuty. Okno opiera się próbom wybicia oraz otwarcia za pomocą prostych narzędzi.

Okno klasy 3 (3 WK). Takie okno wytrzymuje próby otwarcia go za pomocą śrubokręta lub łomu. To już lepsza ochrona dla budynku. Okna tej klasy wytrzymują napór przez pięć minut.

Okno oznaczone klasą 4 (4WK). Takie okna powstrzymują znacznie bardziej zaawansowane próby włamania, próby, które oparte są na doświadczeniu, a nie są przypadkowe. Tu często stosowane jest również użycie pił, młotków, siekier, dłut i wiertarek. Widać zatem bardzo wyraźnie, że są to bardzo zaawansowane sprzęty i zaawansowane próby włamania. Oczywiście, pod takim naporem okno również ulega, ale dopiero po dziesięciu minutach.

Klasa 5 (5WK). Okno, które oznaczone jest takim symbolem klasy, to okno, które przez piętnaście minut jest w stanie wytrzymać próby włamania oparte na skomplikowanych urządzeniach. Stosowane tu mogą być szlifierki kątowe, wiertarki, wyrzynarki i piły. Mimo wszystko okno też ulega, jedna i sprzęt jest tu bardziej inwazyjny i czas utrzymania oporu jest znacznie dłuższy.

Przez dwadzieścia minut broni się okno o klasie wytrzymałości na włamania oznaczonej symbolem 6 WK. Tyle czasu będzie ono powstrzymywało inwazję za pomocą narzędzi elektrycznych, takich jak wiertarka, wyrzynarka, szlifierka kątowa.

Wiadomo, że 20 czy 15 minut nikt nie będzie się włamywał. Tak długi czas odpierania ataku stanowi więc pewne zabezpieczenie dom i o takim oknie można powiedzieć, że jest to okno antywłamaniowe.