Zadatek a zaliczka - jest różnica!

Zakup i montaż okien do wymarzonego domu czy mieszkania jest inwestycją dość kosztowną, która znacząco może obciążyć nasz budżet. Z racji tego, że obrót oknami podlega ściśle określonym regulacjom prawnym, warto poznać podstawowe zasady obowiązujące przy tworzeniu umów, a także różnice pomiędzy zaliczką a zadatkiem.

To właśnie umowa zawarta pomiędzy sprzedającym a kupującym decyduje o tym, czy wpłacona kwota jest zadatkiem czy zaliczką. Różnica pomiędzy nimi jest niezwykle znacząca w chwili, gdy pojawiają się problemy z dotrzymaniem terminów wykonania usługi lub zapłaty za nie.
Warto pamiętać, że kwota wręczona drugiej stronie staje się zadatkiem tylko wówczas, gdy zostanie to jasno określone w sporządzonej umowie. Bez tego zapisu będzie ona traktowana jako zaliczka.

ZADATEK

W praktyce dnia codziennego, często wpłaca się kontrahentom na poczet przyszłego zawarcia umowy sprzedaży czy wykonania usługi pewną kwotę pieniędzy. Sytuacje takie zdarzają się również przy zlecaniu wymiany okien lub drzwi.

Należy bezwzględnie pamiętać, że skutki wręczenia wykonawcy zadatku i zaliczki są zupełnie inne. Różne są także przepisy prawne, które określają obie te formy "przedpłaty". Gdy zawarta umowa nie dojdzie do skutku, różnica pomiędzy zaliczka a zadatkiem ma ogromne znaczenie.

banknoty
banknoty

W myśl art.394 KC w przypadku niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może odstąpić od umowy i zatrzymać otrzymany zadatek, a jeśli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W przypadku wykonania umowy, zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczonej usługi.

W przypadku dobrowolnej rozwiązania umowy przez obie strony, zadatek musi być zwrócony, a obowiązek zapłaty kwoty dwukrotnie wyższej nie należy się.
Zadatek stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie wykonania umowy i jest też pewnego rodzaju odszkodowaniem za ewentualne niewykonanie umowy.

ZALICZKA

W przypadku zaliczki jest nieco inaczej. W razie należytego wykonania zobowiązania podlega ona zaliczeniu na poczet danego świadczenia. W innym przypadku konsument może domagać się jej zwrotu i naprawienia szkody. Do zaliczki nie stosuje się wskazanych zasad dotyczących przepadku zadatku lub obowiązku jego zwrotu w podwójnej wysokości.

Zaliczka po wykonaniu usługi zostaje wliczona w jej cenę, a jeśli umowa zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, to wzajemne świadczenia, w tym także zaliczka, powinny zostać wzajemnie zwrócone. Jeśli umowę rozwiąże strona biorąca zaliczkę, jest ona zobowiązana do jej natychmiastowego oddania, natomiast w przypadku gdy umowę rozwiąże strona dająca zaliczkę może się ona domagać jej zwrotu.

Kupując okna, warto wybrać zadatek jak formę przedpłaty za realizacje usługi. Takie rozwiązanie pozwoli ochronić interesy obu stron i z pewnością da większa gwarancję wykonania zlecenia, gdyż jeśli umowa zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, to zwracają one sobie wzajemne świadczenia.
Warto o tym pomyśleć już na etapie wyboru firmy, która zajmuje się sprzedażą i montażem okien, by później bez zbędnego stresu przystąpić do realizacji planów.