Gwarancja jakości

Gwarancja jakości jest to rozwiązanie, którego celem jest wsparcie klienta w sytuacji gdy dojdzie do zakupu przez niego wadliwego towaru lub towar się uszkodzi w toku użytkowania. Oczywiście, zdarza się czasem, że kupujemy towar z wadą, nie da się tego uniknąć, ale przysługują nam wówczas określone prawa. Co więcej, towar może być nawet wadliwy już w momencie kupowania, konsument zaś nie ma obowiązku tego w ogóle sprawdzać i nie odbiera mu to praw do wymiany czy naprawy. Wada może ujawnić się zarówno zaraz po dostarczeniu towaru do domu klienta, jak i w toku jego użytkowania. Najważniejsze, że jest to że wspomniana gwarancja daje klientowi możliwość działania z takim uszkodzonym towarem. Otóż, dzięki gwarancji, może go zwrócić, oddać do naprawy lub wymienić na nowy, zależnie od tego jakie działania zostały określone w dokumencie gwarancyjnym.

Oczywiście, gwarancje są różne i kierują odpowiedzialność za jakość towaru na różne podmioty. Czymś innym jest bowiem gwarancja fabryczna i czymś innym jest gwarancja handlowa.

Gwarancja fabryczna może być na okaziciela lub imienna. Oznacza to, że prawo domagania się świadczeń wynikających z gwarancji przysługuje albo osobie, która dokument po prostu posiada, albo tej osobie, która w dokumencie została wskazana z imienia i nazwiska. Warto również wiedzieć, co jest ujęte gwarancją fabryczną.

Jest to gwarancja od producenta. Zawiera w sobie zapewnienie usunięcia wszelkich wad, które produkt posiada zarówno w momencie dokonywania zakupu, jak i tych, które ujawnią się później, w toku jego użytkowania. Nie ma znaczenia, czy będzie to uszkodzenie, zniszczenie, czy też tylko dyskomfort funkcjonowania towaru. Co ważne, wada musi wynikać z normalnego użytkowania towaru, a nie z ekstremalnych testów, które mogą być na nim prowadzone.

stempel gwarancja
stempel gwarancja

Gwarancja taka obejmuje zarówno wymianę towaru, naprawę, jak i całkowity zwrot zakupionego przedmiotu. Jeżeli spisane warunki gwarancji nie przewidują inaczej, oczywiście. Gwarant może bowiem wyłączyć ze swoich usług wymianę towaru lub jej zwrot. Może też przekierować naprawę do serwisu. Wówczas towar zostaje oddany do serwisu, ale za rozliczenie z nim odpowiada producent.

Gwarant jest odpowiedzialny za usunięcie usterki zgodnie z zasadami ogólnymi albo zgodnie z tym co zawarte jest w gwarancji, nie może to jednak być niezgodne z przepisami ogólnymi.

Gwarancja handlowa ma nieco mniejszy zakres. Wynika ona z pośrednictwa sprzedawcy w sprzedaży towaru od producenta. To gwarancja, z której zobowiązania spadają na sprzedawcę z racji tego, że podejmuje się on dostarczania danego produktu do klientów. Warto tu zwrócić uwagę na to, że jej zakres jest zwykle znacznie węższy i mniejszy niż zakres gwarancji fabrycznej. Jest to też coś innego niż rękojmia.

Jak informacje te może spożytkować konsument? Najważniejsze, to żeby wiedzieć, że przysługuje nam gwarancja jakości na towar i przysługuje nam prawo jego zwrotu w przypadku zauważenia lub wystąpienia wady. Czy zostanie ona usunięta, czy towar naprawiony, to są już kwestie mniejsze, ważne, że nie musimy akceptować powstałych lub istniejących uszkodzeń.