Twój towar niezgodny z umową

Zamawianie takiego towaru jak okna wiąże się z zawarciem umowy ze sprzedawcą. W umowie powinna zostać zawarta bardzo precyzyjna specyfikacja zamawianego towaru, który ma zostać dostarczony do klienta przez sprzedawcę. Jeżeli nie zostanie wydany wówczas odpowiedni towar, klient ma prawo po swojej stronie i ma prawo domagać się wymiany towaru i realizacji zamówienia zgodnie z umową.

Towar niezgodny z umową to nie to samo co towar wadliwy. Po pierwsze, muszą być spełnione dwa czynniki. Niezgodność z umową musi wystąpić w momencie przekazywania towaru. Drugi czynnik to fakt niezgodności. I tak, jeżeli umowa zawiera informacje o produkcie, opisane są jego cechy i wygląd, a wydany towar jest inny, nawet jeżeli nie zmienia to jego użyteczności, sprawności i poprawności, to klient ma prawo żądania wymiany tego towaru.

Wskazane wyżej informacje mają swoje umocowanie w ustawie o sprzedaży konsumenckiej oraz w kodeksie cywilnym. Są to dwa dokumenty, które precyzyjnie regulują stosunki międzyludzkie w zakresie kupna sprzedaży.

brak zgody
brak zgody - nieporozumienie handlowe

Warto jednak w tym miejscu też wiedzieć, że dokonanie odpowiedniego opisu i odpowiednich oznaczeń na umowie lub towarze, może zwolnić sprzedawcę od odpowiedzialności za towar i wówczas pojawiające się braki staną się wadami, a nie niezgodnością z umową. Trzeba bardzo precyzyjnie te dwa pojęcia odróżniać, ponieważ niosą za sobą zupełnie inne skutki prawne i inaczej powołują do odpowiedzialności osoby czy strony do niej zobowiązane.

Wprowadzono również w ustawie coś, co określane jest jako domniemania. To rozwiązanie, które pozwala przypuszczać, czy towar jest zgodny z umową czy jest z nią niezgodny. Jeżeli jednak umowa zostanie sformułowana precyzyjnie i dokładnie, to wówczas nie ma potrzeby korzystania z domniemań. Precyzyjny opis pozwala bez wątpliwości i bez szans na zakwestionowanie stwierdzić zgodność lub niezgodność towaru z umową. Oczywiście, trzeba tego samodzielnie pilnować. To zwykle konsument jest zobowiązany do zatroszczenia się o własne interesy, ponieważ, jeżeli sam o nie nie zadba, to nikt o to nie zadba.

Wprowadzenie do ustawy i kodeksu cywilnego uregulowań związanych ze zgodnością i niezgodnością towaru z umową to doskonałe narzędzie ochrony konsumentów, które jednoznacznie wskazuje odpowiedzialność sprzedawcy przed konsumentem, za wydanie mu towaru niezgodnego z zamówieniem, nieodpowiedniego, nawet jeżeli nie jest on obiektywnie wadliwy a niezgodność nie wpływa na obniżenie jego wartości.

Trzeba znać swoje prawa, ale trzeba też umieć z nich korzystać. Sama znajomość nas bowiem nie ochroni przed różnymi praktykami, czy nawet nieświadomymi pomyłkami sprzedawców. Nie trzeba bowiem zakładać, że do nieporozumień dochodzi celowo, ze strony sprzedawców. Przecież im też zależy na dobrej sprzedaży, mimo że pomyłki się zdarzają.