Budowa okna - elementy okna

Niezaprzeczalne jest to, że okno jest najważniejsze w każdym pomieszczeniu. Jest to wyjście na świat dla człowieka. Wielu ludzi wybierając okno nie wie z jakich elementów jest zbudowane. Tak więc - z jakich elementów składa się okno?

Podstawowa odpowiedź to rama oraz element otwierany. Otóż, konstrukcja okna (niezależnie z jakiego materiału zostało wykonane) składa się z tych samych elementów, lecz z punktu widzenia osoby, która je produkuje składa się z jeszcze większej ilości.

W jednym z najłatwiejszych okien jednoskrzydłowych można wyróżnić AŻ osiem elementów konstrukcyjnych (kto by pomyślał, prawda?). A te elementy okna to: nadproże, ramiak górny ościeżnicy, nadświetle, ślemię, ramiak górny skrzydła, stojak ościeżnicy, skrzydło, szczeblina, ramiak boczny skrzydła, ramiak dolny skrzydła, słupek okienny, oszklenie dolne, ramiak dolny ościeżnicy (próg).

okno przekrój
okno przekrój

Pojęcia wyżej wymienione pochodzą z normy PN-EN 12519:2007 pod tytułem „Okna i drzwi. Terminologia”. Przeważnie określenia, które są używane przez ludzi codziennie, a te zawarte w Terminologii nieco różnią się od siebie. Używanie potocznych nazw elementów okna nie jest samym problemem i jeśli komuś lepiej - to przy nich niech pozostanie, ale pod uwagą, że będzie się używać tych pojęć ze świadomością, ponieważ stosowanie niejasnych pojęć może być w świecie okiennym przyczyną trudnych do naprawienia błędów.

Dla osób, które nie rozumieją pojęć wymienionych powyżej:

  • nadproże służy głównie do przeniesienia obciążeń, które nieustannie działa na fragmenty ścian ponad otworem op obu jego stronach;
  • ramiaki to elementy konstrukcyjne okien oraz drzwi. Każde ze skrzydeł składa się z dwóch ramiaków poziomych i dwóch ramiaków pionowych (stosuje się także ramiaki środkowe);
  • nadświetle to element konstrukcyjno-dekoracyjny stosowany budownictwie do doświetlenia danego pomieszczenia. Po prostu to dodatkowy otwór nad oknem (lub drzwiami), którego zadaniem jest doświetlenie lub oświetlenie pomieszczenia (takie nadświetle nie musi występować w każdych drzwiach i oknach),
  • ślemię to pozioma poprzeczka dzieląca najczęściej okno na część górną i dolną. W prostszych słowach to belka, która potocznie dzieli otwór okienny na dwa okna.

To niektóre wyjaśnione pojęcia dotyczące elementów okna. Więcej informacji oraz terminologii znajdziecie Państwo w wyżej wymienionej normie.